Privacyverklaring

Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leg ik u uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Ik raad u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@studiolietje.nl

 

Verwerkingsverantwoordelijke
Studio Lietje, gevestigd aan de Koningstraat 25, 6881 MP Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Studio Lietje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam van de school
 • Eventuele rapportcijfers en testuitslagen

 

Ik verwerk enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) die door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger zijn verstrekt 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@studiolietje.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Studio Lietje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor optimale begeleiding
 • Voor de facturatie
 • Om contact op te kunnen nemen (bellen, mailen, appen) indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het gebruik van foto/film op sociale media, na toestemming
 • Studio Lietje verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Lietje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 • Studio Lietje gebruikt programma’s waar alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot privacygevoelige gegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Lietje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens: worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.
 • Adresgegevens: worden voor onbepaalde tijd bewaard en alleen verwijderd als u hierom vraagt.
 • Factuurgegevens: worden 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Lietje verstrekt gegevens uitsluitend en alleen aan derden na toestemming van jou als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies
Studio Lietje gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@studiolietje.nl

Studio Lietje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Studio Lietje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@studiolietje.nl  

 

Aanpassen Privacy Statement
Studio Lietje behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op deze website. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar: info@studiolietje.nl 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen