Werkwijze & Tarieven

Intakegesprek

Voordat we van start kunnen gaan vindt er altijd een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en wordt de hulpvraag besproken. Het is fijn als uw kind hierbij aanwezig is. We bekijken eventueel toetsresultaten en rapporten van uw kind en we bepalen of contact met school nodig is. Daarnaast  bespreken we onze verwachtingen en bepalen we wat uw kind nodig heeft.

Het intakegesprek is gratis.

Wilt u vooraf het intakeformulier invullen?

 

Remedial Teaching

Na het intakegesprek wordt aan de hand van toetsresultaten en eventueel nadere testen een begeleidingsplan opgesteld. Tijdens de lessen wordt aan de doelen van het plan gewerkt. Aan het eind van een vooraf besproken periode volgt een evaluatiegesprek. Hier wordt ingegaan op de ontwikkelingen die uw kind heeft doorgemaakt en de doelen die vooraf zijn gesteld. Daarbij wordt bekeken wat uw kind eventueel nog nodig heeft.

 

Bijles , Cito-training & Nederlandse les

Aan de hand van het intakegesprek wordt de inhoud bepaald die centraal staat in de lessen voor uw kind. Leren in vertrouwen is de basis van de lessen. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de sterke kanten van uw kind. Deze worden benut tijdens de lessen. We gaan uit van wat u kind al wel kan en bouwen zo verder. Op deze manier krijgt uw kind meer zelfvertrouwen.

 

Evaluatie

Aan het eind van een periode wordt een evaluatie ingepland. Tijdens dit gesprek bespreken we de resultaten en de ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt. Tevens bekijken we of een vervolgtraject noodzakelijk is. De evaluatie vindt plaats met u en uw kind tijdens een les. Bij Remedial Teaching wordt de evaluatie apart ingepland en berekend.