Cito-training

Elk schooljaar worden Cito-toetsen afgenomen. Dit gebeurt 2 keer per jaar rond januari/februari, de zogenoemde midden-toetsen en rond mei/juni, de zogenoemde eind-toetsen. Bij de Cito-toetsen worden voornamelijk vragen gesteld over de leerstof die leerlingen reeds dat schooljaar gehad hebben. Het kan zijn dat de resultaten van de methodetoetsen van uw kind veel beter zijn dan de Cito-resultaten. Dit kan onder andere komen door een andere vraagstelling en bij methodetoetsen wordt alleen getoetst wat de leerlingen net hebben geleerd.

 

Scoort uw kind goed bij de methodetoetsen van rekenen, maar bij de Cito-toets niet? Heeft uw kind buikpijn in de toetsperiode en ziet het op tegen alle toetsen? Dan is Cito-training iets voor uw kind.

 

Tijdens de Cito-training wordt de vraagstelling geoefend en wordt de stof die aan bod is gekomen in de groep van uw kind herhaald, zodat uw kind met meer zelfvertrouwen de toetsen tegemoet kan treden en betere resultaten kan behalen.