Nederlandse les

Heeft uw kind moeite met de Nederlandse taal? Bent u nog niet zolang in Nederland of voedt u uw kind(eren) tweetalig op? Vindt uw kind het lastig om alles te begrijpen wat er op school wordt gezegd? 

 

Bij de Nederlandse les wordt vooral aandacht besteedt aan het vergroten van de woordenschat en daarmee het taalbegrip. Uw kind begrijpt meer en leert zich beter te uiten. Daarnaast kan er nog gewerkt worden aan de klankuitspraak en grammatica.

 

Om een woord goed te leren moet deze heel vaak herhaald worden in verschillende situaties. Om deze reden wordt het liefst aangesloten bij wat er op school speelt. In de Nederlandse les wordt dit herhaald en uitgebreid. Aan de hand van het intakegesprek en contact met de school wordt de inhoud van de Nederlandse les bepaald.

 

Bent u volwassene en kunt u wat hulp gebruiken bij het Nederlands? Of heeft u moeite met lezen en schrijven? Ook dan help ik u graag! 

Wist je dat...?  Je een woord minimaal 7 keer moet horen om hem te kunnen onthouden. Bij anderstalige leerlingen is dit zeker wel 15 keer.