Studio Lietje

Studio Lietje is een praktijk voor leerlingbegeleiding voor leerlingen in het basisonderwijs uit groep 3 t/m 8. Leerlingen die  moeite hebben met het leren op school bij spelling, (begrijpend) lezen, taal of rekenen kunnen terecht voor bijles, remedial teaching, Cito-training of Nederlandse les. Ook bij concentratieproblemen, faalangst of problemen in de werkhouding kan Studio Lietje hulp bieden.

 

In het onderwijs wordt veel gevraagd van de leerlingen. Dit kan er toe leiden dat uw kind moeite heeft met één vak of meerdere vakken en hierdoor onzeker wordt over zijn of haar kunnen. Bij Studio Lietje wordt de nadruk gelegd op vertrouwen. Uw kind mag zichzelf zijn en hij of zij mag fouten maken.  Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, zodat uw kind zich weer zeker en sterker voelt en weer plezier heeft in het schoolwerk.

 

Naast het schoolse leren vind ik het belangrijk dat kinderen hun talenten ontwikkelen en hun creativiteit gebruiken. Ik wil kinderen een ruimte bieden waar ze hun talenten ontdekken en leren te vertrouwen en hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Ze mogen kliederen, fouten maken, leren, experimenteren, vertrouwen, genieten en plezier maken. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en maakt zijn eigen unieke kunstwerk.  

 

Studio Lietje is dan ook een atelier voor één ieder die creatief bezig wil zijn. Voor kinderen in het Kinderatelier. Voor volwassenen in de vorm van creatieve cursussen, workshops en meer. Kijk voor de mogelijkheden bij het Atelier

"Leren in vertrouwen"