Remedial Teaching

Remedial Teaching wordt ingezet om leerlingen in het basisonderwijs met problemen op school te helpen, door hen extra uitleg en aandacht te geven. Het is een op maat gemaakt programma om leerachterstanden te voorkomen en te verhelpen. Aan de hand van het intakegesprek, overleg met de school en eventuele testen wordt het probleem vastgesteld. Daarna wordt er een plan opgesteld met doelen waar een bepaalde periode aan gewerkt gaat worden.

 

Het is mogelijk om leerlingen te begeleiden op school onder schooltijd. De inhoud van de begeleiding wordt in goed overleg en nauwe samenwerking met de school vormgegeven. De begeleiding kan zowel individueel als in groepjes plaatsvinden.