Leerlingbegeleiding

Studio Lietje richt zich op leerlingen in het basisonderwijs die moeite hebben met taal, spelling, (begrijpend)lezen en/of rekenen. Aan deze leerlingen biedt Studio Lietje ondersteuning in de vorm van bijles, remedial teaching, Cito-training of Nederlandse les.

 

In het onderwijs wordt veel gevraagd van de leerlingen. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met één of meerdere vakken op school en dat de hulp die in de klas door de leerkracht wordt geboden niet voldoende is voor uw kind.  Scholen kunnen subsidie of een arrangement aanvragen en hiermee gebruik maken van een remedial teacher voor begeleiding op school. U kan ook zelf hulp inschakelen door uw kind bijles te laten volgen.

 

Bij Studio Lietje wordt er gewerkt vanuit de sterke kanten van uw kind en met een positieve benadering. Door goed aan te sluiten bij wat uw kind al kan, creëren we een basis van vertrouwen en veiligheid. Vanuit deze basis leren we stapje voor stapje en bouwen we aan het zelfvertrouwen van uw kind. Uw kind mag hier zichzelf zijn, op zijn/haar eigen manier leren en fouten maken.  Uw kind wordt gezien en krijgt zelf zicht op zijn/haar mogelijkheden.

Heb je moeite met taal, lezen, spelling en/of rekenen en wil je graag extra hulp?

Leerlingbegeleiding remedial teaching

Ondersteuning op maat bij de basisvakken

Leerlingbegeleiding bijles

Ondersteuning bij de vakken (begrijpend)lezen, spelling, taal en rekenen.

 

Leerlingbegeleiding Cito-training

Extra oefening  voor de Cito-toetsen

Leerlingbegeleiding Nederlandse les

Ondersteuning bij het Nederlands.